Elektromobily · 14 února, 2024

Workhorse: Revoluce ve výrobě nevyřízených objednávek

Společnost Workhorse oznámila, že začala s produkcí dodávkových vozů řady C, avšak jejich dodávka byla z důvodu koronaviru odložena na duben. I přes tyto problémy si však společnost stanovila cíl vyrobit až 400 vozidel této řady v roce 2020. Přechod z vývojové společnosti na výrobní podnik představuje pro Workhorse významný pokrok.

Společnost Workhorse oznámila ve svém prohlášení o finančních výsledcích, že již začala s produkcí dodávkových vozů řady C. Kvůli dodávkovým problémům způsobeným koronavirem však byla odložena dodávka vozidel, kterou plánovali uskutečnit v prvním čtvrtletí roku 2020, na duben. Na počátku bude omezené množství vozů řady C (konkrétně model Workhorse C1000 a menší model Workhorse C650) dostupné. Prodejní cíl pro rok 2020 byl stanoven na 300-400 vozidel. Tato čísla jsou rozumná pro malou společnost, která se potýká s obtížemi při uvedení svého prvního produktu na trh. V roce 2019 dosáhly prodeje společnosti Workhorse pouze 377 000 dolarů (ve srovnání s také nízkými 763 000 dolarů v roce 2018). S takto nízkými příjmy jsou čisté ztráty relativně vysoké a činí 37,2 milionů dolarů (ve srovnání s 36,5 miliony dolarů v roce 2018).

Firma zůstane pravděpodobně ve ztrátě, i při plánovaných 300-400 prodejích řady C pro flotily v roce 2020, protože ještě neznáme ceny dodávek. Doufáme, že úspěšný start produktu a předpokládaný prodej tisíců vozidel ročně od roku 2021 by byl zlomovým bodem. Duane Hughes, CEO společnosti Workhorse, prohlásil, že Workhorse C650 vypadá velmi dobře. V čtvrtém čtvrtletí se podařilo dokončit transakce, které umožnily zaměřit se na poskytování všech-elektrických dodávek řady C, se zaměřením na zákazníka a patentované drony namontované na vozidle. Tyto dodávky mohou splnit potřeby 18miliardového trhu, kde se ročně nahrazuje 300 tisíc kamionů.

Výrobu jsme zahájili a získali jsme potřebné certifikáty, které nám umožní dodávat omezený počet vozidel našim zákazníkům od dubna. Jsme však čelíme krátkodobým obtížím, které jsou způsobeny celosvětovým výskytem nového koronaviru. Původní plány na dodání prvních vozidel v prvním čtvrtletí 2020 byly zhatěny nedostatkem materiálů. I přes tyto problémy jsme si ale stanovili ambiciózní cíl dosáhnout výroby 300-400 vozidel v tomto roce. Jsme velmi nadšeni, že našim zákazníkům můžeme dodat náš moderní nákladní vůz.

Společnost Workhorse, americká technologická firma specializující se na udržitelná a efektivní elektrická vozidla pro poslední fázi doručování, dnes zveřejnila své finanční výsledky za čtvrté čtvrtletí a za celý rok 2019, končící 31. prosincem. „Ve čtvrtém čtvrtletí jsme úspěšně dokončili transakce, které nám umožnily zaměřit se na naše hlavní podnikání, a to výrobu elektrických vozidel řady C-Series pro zákazníky. Tato řada vozidel má jedinečný design a na vozidelní podvozky jsou namontovány patentované drony, které mohou pokrýt potřeby trhu v hodnotě 18 miliard dolarů, kde každý rok dojde k výměně 300 000 nákladních vozidel,“ uvedl Duane Hughes, generální ředitel společnosti Workhorse.
Naše společnost úspěšně přešla z vývojové fáze na podnik zaměřený na výrobu. Podařilo se nám získat potřebné certifikáty a začali jsme s výrobou vozidel. Od dubna jsme schopni dodat omezený počet vozidel našim zákazníkům. Původně jsme plánovali začít dodávat již v prvním čtvrtletí roku 2020, ale zpozdilo nás zásobování materiálem kvůli novému koronaviru. Mimo těchto krátkodobých problémů si stále stanovujeme cíl do roku 2020 vyrobit 300-400 vozidel a těšíme se na to, až budeme moci dodat náš moderní nákladní automobil našim zákazníkům.

Finanční výsledky za čtvrtletí 2019 zahrnují tržby ve výši 3 000 dolarů, což je nižší částka než 21 000 dolarů, kterou společnost zaznamenala ve stejném období roku 2018. Příčinou poklesu prodeje byl zejména nižší objem.

Naopak, náklady na prodané zboží se ve čtvrtém čtvrtletí 2019 snížily na 2,1 milionu dolarů oproti 11,1 milionu dolarů v roce 2018. Důvodem tohoto poklesu byly náklady spojené se zárukami a odpisy zásob z předchozího roku.

Náklady na prodej, obecné výdaje a administrativní výdaje ve stejném období vzrostly na 3,6 milionu dolarů oproti 2,7 milionu dolarů v minulém roce.
V roce 2019 dosáhl celkový úrokový výnos 2,0 milionů korun, což je nižší částka než ve srovnání s rokem 2018, kdy dosahoval 3,2 milionů korun. Tento pokles je především způsoben vyššími úrokovými sazbami a zvýšenými úrovněmi půjček. Výsledek z daňového zatížení v čtvrtém čtvrtletí roku 2019 vykazoval úsporu na daních ve výši 2,4 milionů korun, zatímco v roce 2018 byla daňová povinnost ve výši 0,2 milionů korun. Tento rozdíl je především způsoben vyššími předdaňovými ztrátami.

V roce 2018 dosáhl čistý zisk společnosti 1,4 milionu dolarů. Toto zmenšení bylo převážně důsledkem snížení prodeje a zlepšení nákladového řízení. Hrubá marže zisku za celý rok se zvýšila na 80 % ve srovnání se 49% v roce 2018. Tato zlepšení byla poháněna snížením nákladů na výrobu a vyššími průměrnými prodejními cenami. Provozní náklady za celý rok se snížily na 4,2 milionů dolarů z 6,6 milionů dolarů v roce 2018. Toto snížení bylo především důsledkem snižování nákladů a nižších administrativních výdajů. Čistý zisk za celý rok činil 1,2 milionu dolarů ve srovnání s čistou ztrátou 19,4 milionu dolarů v roce 2018. Tato zlepšení byla dána vyšší hrubou marží zisku a nižšími provozními náklady. K 31. prosinci 2019 měla společnost hotovost, ekvivalenty hotovosti a krátkodobé investice v hodnotě 23,9 milionu dolarů ve srovnání s 1,5 milionem dolarů k 31. prosinci 2018.

Náklady na záruku a snížení hodnoty skladových zásob způsobily za minulý rok ztrátu ve výši 9 milionů dolarů. Prodejní, všeobecné a správní náklady za celý rok 2019 klesly na 10,2 milionu dolarů, což je nižší částka než 11,5 milionu dolarů ve stejném období předchozího roku. Příčinou tohoto poklesu bylo především snížení reklamy a počtu zaměstnanců, které vyrovnalo nárůst odměn pro výkonné členy a vyšší náklady na profesionální a právní služby spojené s transakcemi v roce 2019. Výdaje na výzkum a vývoj se v roce 2019 zvýšily na 8,2 milionu dolarů ve srovnání s 7,4 milionu dolarů v roce 2018. Hlavní příčinou nárůstu výzkumných a vývojových nákladů byly vyšší náklady spojené s inženýrstvím a designem našich dodávkových vozů řady C.

Ztráta za celý rok 2019 činila 37,2 milionů dolarů, což představuje mírný nárůst oproti ztrátě 36,5 milionů dolarů v roce 2018. Ostatní příjmy dosáhly 15,8 milionů dolarů, což znamená významné zvýšení ve srovnání s nulovými příjmy v roce 2018. Z těchto příjmů pochází 12,2 milionů dolarů z licenčních poplatků za technologii společnosti Lordstown Motor Corporation a 3,6 milionů dolarů zisku z transakce Surefly. Naopak zájemové výdaje činily 29,1 milionů dolarů, což je významný meziroční nárůst ve srovnání s 2,4 miliony dolarů za stejné období v minulém roce. Tento nárůst je způsoben předčasným splacením dluhového zařízení Marathon a úpravami hodnoty opcí a vyšším dluhem.

Společnost Workhorse začala s produkcí dodávkových vozů řady C, ale jejich dodání bylo kvůli problémům způsobeným koronavirem odloženo. I přes tyto obtíže si firma stanovila cíl vyrobit 300-400 vozidel v roce 2020 a věří, že úspěšný start produktu by mohl znamenat zlomový bod. Finanční výsledky za rok 2019 ukázaly zlepšení ve snížení nákladů a zvýšení hrubé marže zisku, ale společnost byla stále ve ztrátě. Firma doufá, že se dokáže z finančních obtíží dostat díky prodejům svých nákladních vozidel